FERRUM FORM spol. s r.o.
 
Výrobní možnosti kovárny

Výkovky zápustkové od 0,1 do 12 kg
kapacita: 2 500 t/rok
sériovost:
•  kovací agregáty s indukčními ohřevy 5000 – 70000 ks/rok
•  kovací agregáty s ohřevem v plynových komorových pecích 300 – 5000 ks/rok

Dle požadavku zákazníka je možno zajistit tepelné zpracování výkovků:
•  žíhání na měkko
•  normalizační žíhání
•  zušlechtění

další úprava výkovků:
•  rovnání
•  tryskání PTB 3, PT 63B, WTU

Dělení materiálu:
•  nůžky ScPK 500 t
•  ScK 1000 t
•  dělení za studena
•  dělení za tepla s plynovým předehřevem

Pro výrobu výkovků slouží následující kovací zařízení:

vřetenový lis LV 500 t
• plynová komorová pec
• předkovací buchar CVK
• hmotnost výkovku od 0,10 – 0,5 kg

vřetenový lis LV 700 t
• plynová komorová pec
• předkovací buchar M4132 (hmotnost beranu 160kg)
• hmotnost výkovku 0,60 – 3,50 kg

vřetenový lis LF 36/100 – 1000 t
• plynová komorová pec
• předkovací buchar M4132 (hmotnost bucharu 160 kg)
• hmotnost výkovku 1,50 – 7,0 kg

klikový lis LZK 1000 t o síle 10 MN
• indukční ohřev ISOK 100 – výkon 290 kg/hod.
• hmotnost výkovku 0,20 – 1,20 kg

klikový lis LKM 1600 t o síle 16 MN
• indukční ohřev IMES – výkon 800 kg/hod.
• hmotnost výkovku 1,50 – 4,50 kg

klikový lis LKM 1600 t o síle 16 MN
• indukční ohřev ITO 250 – výkon 480 kg/hod.
• hmotnost výkovku 1,20 – 3,50 kg

protiběžný buchar KHZ 8 o energii úderu 80 kJ
• indukční ohřev ITO 400 – výkon 800 kg/hod.
• hmotnost výkovku 2,0 – 12,0 kg

Indukční ohřevy jsou vybaveny třídičkou, snímačem teplot a zapisovačem těchto hodnot

protiběžný buchar KHZ 4 o energii úderu 40 kJ

• plynová komorová pec
• hmotnost výkovku 0,15 – 1,50 kg

Výroba kovacího nářadí

Kovací nářadí je vyráběno ve vlastní nářaďovně. Část složitých tvarů je zajišťována v kooperaci na CNC strojích nebo elektr. hloubících strojích.

Charakteristika vyráběných výkovků

• výkovky s dělící plochou ve směru hlavní osy
• výkovky s dělící plochou kolmou na hlavní osu
• výkovky s lomenou dělící plochou
• výkovky složitých tvarů (kliky, páky) a výkovky s ohnutou
   osou (háky)
• výkovky zhotovené na vodorovných kovacích lisech
• výkovky děrované i neděrované
• výkovky ve stupni přesnosti provedení dle ČSN 429030
   nebo DIN 7526

Oceli zpracovávané k výrobě výkovků

• ocel uhlíková neušlechtěná (tř. 10, 11)
• ocel uhlíková ušlechtilá (tř. 12)
• ocel ušlechtilá nízkolegovaná (tř. 13, 14, 15, 16)
• ocel ušlechtilá vysocelegovaná (tř. 17)

Zkoušení kvality

vstupní kontrola
• kontrola rozměrů
• kontrola tvrdosti
• kontrola povrchových vad

výstupní kontrola
• průběžná a konečná kontrola rozměrů
• kontrola teploty materiálu u všech indukčních ohřevů
• kontrola tvrdosti
• kontrola na trhlinky pomocí elektromagnetického přístroje
   TIEDE

Použití výkovků

• pro automobilový průmysl – ozubená kola, kyvná ramena,
   čepy, kroužky
• dveřní závěsy, páky, příruby
• pro stavební průmysl – lešenářské spojky, kladky, čepy
• pro zemědělské stroje – pluhová ostří, hřeby do bran,
   kladky, kola, závěrné háky
• pro strojírenský průmysl – hřídele, matice, čepy, náboje,
   háky s dříkem, háky s okem, příruby krkové, ploché,
   závitové, zaslepovací

 
verze pro tisk
O firmě Sortiment Možnosti Kontakt Úvodní strana Úvodní strana Úvodní strana Úvodní strana